bg
Menu

B.B.A. (EM)

MS University – UG Courses
B.B.A. (EM)
Subject Code Subject Subject Code Subject Subject Code Subject
Year 1 Year 2 Year 3
DNB1A Environment of Business DNB2A Principles of Management DNB3A Production Management
DNB1B Business Communication DNB2B Entrepreneurship DNB3B Financial Management
DNB1C Business Mathematics & Statistics DNB2C Financial accounting DNB3C Marketing Management
DNB2D Business Law
DNB2E Organisational Behaviour